Kristen tro er ikke humanisme

Præ­di­ken af f. Poul, 35. Søn­dag efter Pin­se, 4. febru­ar 2024:

Læs­nin­ger:
1. Tim. 1: 15–17
Luk. 18: 35–43