Prædiken, 11. Søndag efter Pinse, Gudsmoders Hensovens Apodosis, 23. august 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 23. august 2020:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 9:2–12.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 18:23–35.

10. Søndag efter Pinse - Prædiken

Præ­di­ken ved f. Poul, opta­get søn­dag den 9. august 2015, 10. Søn­dag efter Pin­se.

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 4:9–16.

Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:14–23.