Prædiken, 11. Søndag efter Pinse, Gudsmoders Hensovens Apodosis, 23. august 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 23. august 2020:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 9:2–12.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 18:23–35.

Prædiken, 6. Søndag efter Pinse, 28. juli 2019

Præ­di­ken af f. Poul, 28. juli 2019:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 12:6–14.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 9:1–8.

Prædiken, 7. Søndag efter Pinse, 15. juli 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 13:7–16.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 17:1–13.

Prædiken, 6. Søndag efter Pinse, 8. juli 2018, Hellige Sunniva fra Selja

Hellige Sunniva fra Selja

Hel­li­ge Sun­ni­va fra Sel­ja

Lyt til præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 12:6–14.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 9:1–8.

10. Søndag efter Pinse - Prædiken

Præ­di­ken ved f. Poul, opta­get søn­dag den 9. august 2015, 10. Søn­dag efter Pin­se.

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 4:9–16.

Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:14–23.