Prædiken, 6. Søndag efter Pinse, 19. juli 2020

De hellige Fædre fra de seks første økumeniske konciler

De hel­li­ge Fædre fra de seks før­ste øku­me­ni­ske kon­ci­ler. Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 19. juli 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 13:7–16.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 17:1–13.

Prædiken, 7. Søndag efter Pinse, 15. juli 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 13:7–16.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 17:1–13.

De hellige Fædre fra de første seks økumeniske konciler – Prædiken – 7. Søndag efter Pinse

Præ­di­ken ved f. Poul Seb­be­lov, opta­get søn­dag den 19. juli 2015, 7. Søn­dag efter Pin­se.

Podcast: Prædiken, 6. søndag efter pinse 2012

Præ­di­ken af f. dia­kon Lazarus Kold Chri­sten­sen.

Ind­led­ning: Læs­nin­ger af epi­stel fra Romerbre­vet, kap.12:6–14 og evan­ge­lium fra Mat­t­hæus, kap. 9:1–8.