Prædiken, 6. Søndag efter Pinse, 19. juli 2020

De hellige Fædre fra de seks første økumeniske konciler

De hel­li­ge Fædre fra de seks før­ste øku­me­ni­ske kon­ci­ler. Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 19. juli 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 13:7–16.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 17:1–13.

Prædiken: Fædrene fra de seks første økumeniske konciler, 14. juli 2019

De hellige Fædre fra de seks første økumeniske konciler

De hel­li­ge Fædre fra de seks før­ste øku­me­ni­ske kon­ci­ler. Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 14. juli 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 13:7–16.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 17:1–13.

Prædiken, 7. Søndag efter Pinse, 15. juli 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 13:7–16.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 17:1–13.

De hellige Fædre fra de første seks økumeniske konciler – Prædiken – 4. Søndag efter Pinse 2016

De hellige Fædre fra de første seks økumeniske konciler

De hel­li­ge Fædre fra de før­ste seks øku­me­ni­ske kon­ci­ler. Kil­de: oca.org

Epi­stel: Heb. 13:7–16.
Evan­ge­li­um: Joh. 17:1–13

Præ­di­ken ved f. Poul:

De hellige Fædre fra de første seks økumeniske konciler – Prædiken – 7. Søndag efter Pinse

Præ­di­ken ved f. Poul Seb­be­lov, opta­get søn­dag den 19. juli 2015, 7. Søn­dag efter Pin­se.

Podcast: Prædiken – De hellige fædre fra det syvende økumeniske koncil

Ikon af det syvende økumeniske koncil

Ikon af det syven­de øku­me­ni­ske kon­cil. 17. årh. Novo­de­vi­chy-kloste­ret, Rusland.

Præ­di­ken af f. Poul Seb­be­lov ved litur­gi i Kloster­kir­ken, Vor Frue Kir­ke i Århus, lør­dag den 13. okto­ber.

Podcast: Prædiken, 6. søndag efter pinse 2012

Præ­di­ken af f. dia­kon Lazarus Kold Chri­sten­sen.

Ind­led­ning: Læs­nin­ger af epi­stel fra Romerbre­vet, kap.12:6–14 og evan­ge­lium fra Mat­t­hæus, kap. 9:1–8.