Første økumeniske koncil – Arianerne – Homoousios/Homoiousios – Af samme væsen som Faderen – Trosbekendelsen

2. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den tred­je sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 17. febru­ar 2024, i kaf­festu­en i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds loka­ler, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom”:

Læs mere om efter­mid­da­ge­ne her:

Prædiken af f. Poul, Fædrene fra 1. Økumeniske Koncil, 28. maj 2023

Læs­nin­ger:
ApG 20: 16 – 18 + 28 – 36
Joh. 17: 1 – 13