Prædiken, 11. Søndag efter Pinse, 12. august 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 9:2–12.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 18:23–35.

Prædiken, 11. Søndag efter Pinse, 20. august 2017

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 9:2–12.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 18:23–35.

Prædiken: Uddrivelsen af Paradis – Tilgivelsens Søndag 2014

Uddrivelsen af Paradis

Uddri­vel­sen af Para­dis.
Kil­de: Oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul Seb­be­lov, Til­gi­vel­sens Søn­dag, 2. marts 2014: