Prædiken af f. Poul, Hellige Maria af Ægypten, 5. Søndag i Fasten, 2. april 2023

Læs­nin­ger:
Gal. 3:23 – 4:5
Lukas 7:36 – 50

Prædiken af f. Poul, 4. Søndag i Fasten, Hellige Johannes af Stigen, 26. marts 2023

Læs­nin­ger:
Ef. 5:9 — 19
Matt. 4:25 — 5:12

Prædiken af f. Poul, 3. Søndag i Fasten, Det Hellige Kors, 19. marts 2023

Læs­nin­ger:
Heb. 4:14 – 5:6
Mar­kus 8:34 – 9:1

Prædiken af f. Poul, 2. Søndag i Fasten - Hl. Gregor Palamas, 12. marts 2023

Læs­nin­ger:
Heb. 7:26 — 8:2
Joh 10: 9–16

Prædiken af f. Poul, Ortodoksiens Søndag, 5. marts 2023

Læs­nin­ger:
Heb. 11: 24 – 26 + 32 – 12:2
Joh. 1: 43 — 51

Prædiken af f. Poul, Uddrivelsen af Paradis - Tilgivelsens Søndag, 26. februar 2023

Læs­nin­ger:
Rom. 13:11 – 14:4
Matt. 6: 14 – 21

Illu­stra­tio­nen er lånt fra The Ortho­dox Church in Ame­ri­ca.

Prædiken af f. Poul, Den Yderste Doms Søndag, 19. februar 2023

Læs­nin­ger:
1. Kor. 8:8–9:2
Matt. 25: 31–46

Iko­nen er lånt fra oca.org.

Prædiken af f. Poul, Den Fortabte Søns Søndag, 12. februar 2023

Læs­nin­ger:

1. Kor. 6: 12 – 20
Luk. 15: 11 – 32

Iko­nen er lånt fra Ortho­dox Church in Ame­ri­ca.

Prædiken af f. Poul, Tolderen og Farisæerens Søndag, 5. februar 2023

Læs­nin­ger:
2. Tim. 3: 10 – 15
Luk. 18: 10 – 14

Prædiken, Tilgivelsens Søndag, 6. marts 2022

Præ­di­ken af f. Poul:

Læs­nin­ger:
Rom. 13:11–14:4
Matt. 6: 14–21