Guds Uskabte Lys, Jesus-bønnen, Legemets Helliggørelse og Hesychasmen – Hellige Gregor Palamas

Præ­di­ken af f. Poul, Hel­li­ge Gre­gor Pala­mas’ Søn­dag, 31. marts 2024:

Læs­nin­ger:
Heb. 7:26 – 8.2
Joh. 10: 9–16

Se også:

Søgen efter Gud i den hesy­cha­sti­ske tradition

Præ­di­ken af f. Poul, Kri­sti For­kla­rel­se på Tabor Bjerg, Søn­dag den 6. august 2023

Prædiken af f. Poul, Kristi Forklarelse på Tabor Bjerg, Søndag den 6. august 2023

Den 6. august fejrer vi Kri­sti For­kla­rel­se på Tabor Bjerg i Den Orto­dok­se Kir­ke. Det er én af Kir­kens 12 sto­re høj­ti­der.

I for­bin­del­se med gud­stje­ne­ster­ne vel­sig­nes dru­er og andet frugt, som der­ef­ter spi­ses ved kirkekaffen.

Læs­nin­ger:
2. Pet. 1: 10–19
Matt. 17: 1–9

Prædiken af f. Poul, 2. Søndag i Fasten - Hl. Gregor Palamas, 12. marts 2023

Læs­nin­ger:
Heb. 7:26 — 8:2
Joh 10: 9–16