Prædiken af f. Poul, Kristi Forklarelse på Tabor Bjerg, Søndag den 6. august 2023

Den 6. august fejrer vi Kri­sti For­kla­rel­se på Tabor Bjerg i Den Orto­dok­se Kir­ke. Det er én af Kir­kens 12 sto­re høj­ti­der.

I for­bin­del­se med gud­stje­ne­ster­ne vel­sig­nes dru­er og andet frugt, som der­ef­ter spi­ses ved kirkekaffen.

Læs­nin­ger:
2. Pet. 1: 10–19
Matt. 17: 1–9

Prædiken, Kristi Forklarelse, 6. august 2020

Kristi Forklarelse

Kri­sti Forklarelse

Præ­di­ken af f. Poul, 6. august 2020:

Epi­stel: Andet Peters­brev, kap. 1:10–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:1–9