Herlighed og Elendighed – Ortodoksiens Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, søn­dag den 24. marts 2024.

Læs­nin­ger:
Heb. 11: 24–26 + 32 – 12:2
Joh. 1:43–51

4. december: Hellige Johannes af Damaskus

Hellige Johannes af Damaskus

Hel­li­ge Johan­nes af Damaskus

Læs om hel­li­ge Johan­nes af Damaskus

Prædiken af f. Poul, Højtiden for Gudsmoders Fødsel, 8. september 2023

Læs­nin­ger:
Fil. 2: 5–11
Luk. 10: 38–4

Prædiken af f. Poul, Gudsmoders Hensoven, 15. august 2023

Læs­nin­ger:
Fil. 2: 5–11
Luk. 10: 38–42 + 11: 27–28

Se også:

Hl. Johan­nes af Dama­s­kus – Præ­di­ken over Gud­mo­ders Hensoven

The Ortho­dox Vene­ra­tion of Mary the Bir­t­h­gi­ver of God

Prædiken af f. Poul, Kristi Forklarelse på Tabor Bjerg, Søndag den 6. august 2023

Den 6. august fejrer vi Kri­sti For­kla­rel­se på Tabor Bjerg i Den Orto­dok­se Kir­ke. Det er én af Kir­kens 12 sto­re høj­ti­der.

I for­bin­del­se med gud­stje­ne­ster­ne vel­sig­nes dru­er og andet frugt, som der­ef­ter spi­ses ved kirkekaffen.

Læs­nin­ger:
2. Pet. 1: 10–19
Matt. 17: 1–9

Prædiken, 18. Søndag efter Pinse, 11. oktober 2020, De hellige fædre fra VII økumeniske koncil

Ikon af det syvende øku­me­ni­ske kon­cil

Ikon af det syven­de øku­me­ni­ske kon­cil. 17. årh. Novo­de­vi­chy-kloste­ret, Rusland.

Præ­di­ken af f. Poul, 11. okto­ber 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 13:7–16.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 17:1–13.