Prædiken af f. Poul, Gudsmoders Hensoven, 15. august 2023

Læs­nin­ger:
Fil. 2: 5–11
Luk. 10: 38–42 + 11: 27–28

Se også:

Hl. Johan­nes af Dama­s­kus – Præ­di­ken over Gud­mo­ders Hensoven

The Ortho­dox Vene­ra­tion of Mary the Bir­t­h­gi­ver of God