Prædiken af f. Poul, Kristi Forklarelse på Tabor Bjerg, Søndag den 6. august 2023

Den 6. august fejrer vi Kri­sti For­kla­rel­se på Tabor Bjerg i Den Orto­dok­se Kir­ke. Det er én af Kir­kens 12 sto­re høj­ti­der.

I for­bin­del­se med gud­stje­ne­ster­ne vel­sig­nes dru­er og andet frugt, som der­ef­ter spi­ses ved kirkekaffen.

Læs­nin­ger:
2. Pet. 1: 10–19
Matt. 17: 1–9