Prædiken, Kristi Forklarelse, 6. august 2020

Kristi Forklarelse

Kri­sti For­kla­rel­se

Præ­di­ken af f. Poul, 6. august 2020:

Epi­stel: Andet Peters­brev, kap. 1:10–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:1–9