Ydmyghed og stolthed – Tolderen og Farisæeren

Præ­di­ken af f. Poul, Tol­de­rens og Fari­sæ­e­rens Søn­dag, 25. febru­ar 2024:

Læs­nin­ger:
2. Tim. 3: 10–15
Luk. 18: 10–14

Prædiken af f. Poul, Tolderen og Farisæerens Søndag, 5. februar 2023

Læs­nin­ger:
2. Tim. 3: 10 – 15
Luk. 18: 10 – 14

Prædiken, Tolderen og Farisæerens Søndag, 13. februar 2022

Præ­di­ken af f. Poul:

Læs­nin­ger:
2. Tim. 3: 10–15
Luk. 18: 10–14

Prædiken, Tolderens og Farisæerens Søndag, 17. februar 2019

Ikon af Tolderen og Farisæeren

Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Atha­na­si­us Buk (på engelsk), 17. febru­ar 2019:

Epi­stel: 2. Timo­t­heus­brev, kap. 3:10–15.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 18:10–14.