Prædiken, Tolderens og Farisæerens Søndag, 17. februar 2019

Ikon af Tolderen og Farisæeren

Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Atha­na­si­us Buk (på engelsk), 17. febru­ar 2019:

Epi­stel: 2. Timo­t­heus­brev, kap. 3:10–15.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 18:10–14.