Prædiken på Den Yderste Doms Søndag, 3. marts 2019

Præ­di­ken af f. Poul på Den Yder­ste Doms Søn­dag, 3. marts 2019:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 8:8–9:2
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 25:31–46