Prædiken, Kristi Frembærelse i Templet, 2. februar 2019

Ikon af Kristi Frembærelse i Templet

Ikon af Kri­sti Frem­bæ­rel­se i Templet

Præ­di­ken af f. Poul, 2. febru­ar 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 7:7–17
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 2:22–40