Prædiken, Kristi Frembærelse i Templet, 2. februar 2019

Ikon af Kristi Frembærelse i Templet
Ikon af Kri­sti Frem­bæ­rel­se i Templet

Præ­di­ken af f. Poul, Kri­sti Frem­bæ­rel­se i Temp­let, 2. febru­ar 2024: