Prædiken, Tilgivelsens Søndag, 6. marts 2022

Præ­di­ken af f. Poul:

Læs­nin­ger:
Rom. 13:11–14:4
Matt. 6: 14–21