Prædiken, 11. Søndag efter Pinse, Gudsmoders Hensovens Apodosis, 23. august 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 23. august 2020:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 9:2–12.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 18:23–35.