Prædiken, 12. Søndag efter Pinse, 30. august 2020

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 15:1–11.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 19:16–26.