Prædiken af f. Poul, Pinse, 4. juni 2023

Læs­nin­ger:
ApG 2: 1 – 11
Joh. 7: 37 – 52 + 8: 12