Prædiken, Kristi Dåb, Teofani, 6. januar 2022

Læs­nin­ger:
Titus, kap. 2:11–14 & 3:4–7.
Mat­t­hæus, kap. 3:13–17.

Prædiken, Kristi Dåb, 6. januar 2020

Epi­stel: Titus, kap. 2:11–14 & 3:4–7.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 3:13–17.

6. januar: Vor Herre Jesu Kri­sti Dåb

Ikon af Kristi Dåb

Se bil­le­der fra Den Sto­re Vandindvielse

Lyt til præ­di­ken ved Kri­sti Dåb