6. januar: Kristi Dåb – Teofani

Den 6. janu­ar fejrer Den Orto­dok­se Kir­ke Kri­sti Dåb i Jor­dan. Afte­nen for­in­den ind­vi­er vi i kir­ker­ne vand, som da bli­ver som Jor­dan­flo­dens van­de. De tro­en­de brin­ger van­det med sig hjem til ind­vor­tes og udvor­tes brug.

Ikon af Kri­sti Dåb på pul­ten og for­an den dåbs­kar­ret, hvori van­det helliges.

Præ­di­ken af f. Poul, Kri­sti Dåb – Teo­fa­ni, 6. janu­ar 2024: