Prædiken, Kristi Forklarelse, 6. august 2021

Lyt til præ­di­ken af f. Poul:

Læs­nin­ger:
2. Pet. 1, 10–19
Matt. 17, 1–9