29. juli: Hellige Olav, Norges evige konge (1030)

Ikon af hellige Olav, Norges Evige Konge
Ikon af hel­li­ge Olav, Nor­ges Evi­ge Konge.

Læs om hel­li­ge Olav

8. juli: Hellige Sunniva fra Selja

Hellige Sunniva fra Selja
Hel­li­ge Sun­ni­va fra Selja

Læs om hel­li­ge Sun­ni­va fra Selja

Norge: Endags seminar om Jesusbønnen på klosteret i Hurdal

Semi­nar om Jesus­bøn­nen, Kloste­ret i Hur­dal, 26. maj 2012

Semi­nar om Jesus­bøn­nen, Kloste­ret i Hur­dal, 26. maj 2012

Lør­dag den 26. maj 2012 – Start kl. 10 – afslut­ning kl. 20
Sted: Hl. Tri­fon ski­ta (”Det orto­dokse kloste­ret på Skabland i Hurdal”)

Læs mere i den­ne PDF-fil

Ny kirke på hellige Trifon Skita i Norge

Nor­ge er i Nor­den et fore­gang­sland, når det gæl­der orto­doks kris­ten­dom. Vor provst for Skan­di­navi­en, f. Johan­nes (Johan­sen) er for­stan­der for hel­li­ge Niko­lai Menighet i Oslo og for hel­li­ge Tri­fon Ski­ta i Hur­dal.

På ski­ta­en (et lil­le klo­ster) er der ble­vet byg­get en meget smuk kir­ke, som for tiden er ved at bli­ve fær­dig­gjort med ind­ven­di­ge fre­sker og iko­nost­a­se. Der bli­ver formént­lig ind­vi­el­se hen på efter­å­ret 2010.

Neden­for kan ses bil­le­der af den nye kir­ke. Bil­le­der­ne er taget af foto­graf Erlend Ber­ge fra avi­sen Vårt Land. Klik på bil­le­der­ne for at se dem i stør­re format.