28. juni: Hellige Sergius og Herman, grundlæggerne af Valaam-klosteret

Ikon af hellige Sergius og herman

Kil­de: oca.org

15. maj: Hellige Pachomius den Store

Kil­de: oca.org

Læs om hel­li­ge Pachomius

7. maj: Hellige Johannes Zedazneli og tolv syriske fædre, der blev stiftere af klostervæsenet i Georgien

Kil­de: oca.org

Læs om hel­li­ge Johan­nes Zedazneli

14. marts: Hellige Benedict af Nursia

Læs om hel­li­ge Benedict

7. marts (og 4. oktober): Hellige Paulus den Enfoldige

Ikon fra oca.org af hellige Paulus den Enfoldige

Kil­de: oca.org

Læs om hel­li­ge Paulus den Enfoldige

Ny kirke på hellige Trifon Skita i Norge

Nor­ge er i Nor­den et fore­gang­sland, når det gæl­der orto­doks kris­ten­dom. Vor provst for Skan­di­navi­en, f. Johan­nes (Johan­sen) er for­stan­der for hel­li­ge Niko­lai Menighet i Oslo og for hel­li­ge Tri­fon Ski­ta i Hur­dal.

På ski­ta­en (et lil­le klo­ster) er der ble­vet byg­get en meget smuk kir­ke, som for tiden er ved at bli­ve fær­dig­gjort med ind­ven­di­ge fre­sker og iko­nost­a­se. Der bli­ver formént­lig ind­vi­el­se hen på efter­å­ret 2010.

Neden­for kan ses bil­le­der af den nye kir­ke. Bil­le­der­ne er taget af foto­graf Erlend Ber­ge fra avi­sen Vårt Land. Klik på bil­le­der­ne for at se dem i stør­re format.