Prædikener 21./22. november 2020: Gudsmoders Indføring i Templet

Gudsmoders Indføring i Templet

Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Templet

Præ­di­ken af f. Poul, Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Temp­let, 21. novem­ber 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 9:1–7.
Evan­ge­li­um: Luk. 10:38–42 + 11:27–28.

Præ­di­ken af f. Poul, 24. Søn­dag efter Pin­se, Efter­fe­sten til Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Temp­let, 22. novem­ber 2020:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 2:4–10.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 8:26–39.

Prædiken, Gudsmoders Indføring i Templet, 21. november 2016

Gudsmoders Indføring i Templet

Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Templet

Præ­di­ken ved f. Poul, 21. novem­ber 2016:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 9:1–7
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:38–42 + 11:27–28

21. november: Gudsmoders Indføring i Templet

Gudsmoders Indføring i Templet

Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Templet

Podcast: Præ­di­ken ved afslut­nin­gen af festen for Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Temp­let (2012)

Podcast: Prædiken ved afslutningen af festen for Gudsmoders Indføring i Templet

Gudsmoders Indføring i Templet

Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Templet

Præ­di­ken af f. Poul Seb­be­lov, søn­dag den 25. novem­ber 2012.

Læs­nin­ger:

Hebræ­er­bre­vet, kap. 9:1–7
Luka­se­van­ge­li­et, kap. 10:38–42, 11:27–28