Prædiken, 17. Søndag efter Pinse, 4. oktober 2020

Præ­di­ken af f. Lazarus, 4. okto­ber 2020:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 6:16–7:1.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 15:21–28.