Prædiken, Vor Herre og Frelser Jesu Kristi Frembærelse i Templet, 2. februar 2022

Præ­di­ken af f. Poul:

Læs­nin­ger:
Heb. 7: 7–17
Luk. 2: 22–40

Prædiken, Kristi Frembærelse, 2. februar 2018

Ikon af Kristi Frembærelse i Templet

Ikon af Kri­sti Frem­bæ­rel­se i Templet

Præ­di­ken af f. Poul, 2. febru­ar 2018:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap.7:7–17
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 2:22–40

2. februar: Vor Herre og Frelser Jesu Kristi Frembærelse i templet

Læs om Kri­sti Frembærelse