Prædiken, Vor Herre og Frelser Jesu Kristi Frembærelse i Templet, 2. februar 2022

Præ­di­ken af f. Poul:

Læs­nin­ger:
Heb. 7: 7–17
Luk. 2: 22–40