Prædiken af f. Poul, Maria Bebudelse, 25. marts 2023

Læs­nin­ger:
Heb. 2:11 – 18
Luk. 1:24 – 38

Prædiken, Maria Bebudelse, 25. marts 2022

Præ­di­ken af f. Poul, 25. marts 2022:

Læs­nin­ger:
Heb 2: 11–18
Luk 1: 24–38

Maria Bebudelse, Prædiken, 25. marts 2018

Ikon af Maria Bebudelse

Præ­di­ken af f. Poul, 25. marts 2018:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 2:11–18

Evan­ge­li­um: Lukas-evan­ge­li­et, kap. 1:24–38