Prædiken, Maria Bebudelse, 25. marts 2022

Præ­di­ken af f. Poul, 25. marts 2022:

Læs­nin­ger:
Heb 2: 11–18
Luk 1: 24–38