Prædiken, Maria Bebudelse, 25. marts 2019

Ikon af Maria Bebudelse

Præ­di­ken af f. Poul, 25. marts 2018:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 2:11–18
Evan­ge­li­um: Lukas-evan­ge­li­et, kap. 1:24–38

Maria Bebudelse, Prædiken, 25. marts 2018

Ikon af Maria Bebudelse

Præ­di­ken af f. Poul, 25. marts 2018:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 2:11–18

Evan­ge­li­um: Lukas-evan­ge­li­et, kap. 1:24–38

Podcast: Prædiken ved Maria Bebudelse

Præ­di­ken af f. Poul Seb­be­lov ved Maria Bebu­del­se, 25. marts 2012.

Ind­led­ning: Læs­nin­ger af epi­stel fra Hebræ­er­bre­vet, kap.2:11–18 og evan­ge­lium fra Lukas, kap. 1:24–38