Maria Bebudelse, Prædiken, 25. marts 2018

Ikon af Maria Bebudelse

Præ­di­ken af f. Poul, 25. marts 2018:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 2:11–18

Evan­ge­li­um: Lukas-evan­ge­li­et, kap. 1:24–38