Prædiken, Kristi Forklarelse, 6. august 2020

Kristi Forklarelse

Kri­sti For­kla­rel­se

Præ­di­ken af f. Poul, 6. august 2020:

Epi­stel: Andet Peters­brev, kap. 1:10–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:1–9

Prædiken, 8. Søndag efter Pinse, 2. august 2020

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 2. august 2020:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 1:10–18.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 14:14–22.

Prædiken, 7. Søndag efter Pinse, 26. juli 2020

Hagia Sophia med minareterne retoucheret væk

Hagia Sop­hia med mina­re­ter­ne retou­che­ret væk. Kil­de

Læs om hel­li­ge kej­ser Justi­ni­an I., der byg­ge­de Hagia Sop­hia

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 26. juli 2020:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 15:1–7.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 9:27–35.

Prædiken, 6. Søndag efter Pinse, 19. juli 2020

De hellige Fædre fra de seks første økumeniske konciler

De hel­li­ge Fædre fra de seks før­ste øku­me­ni­ske kon­ci­ler. Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 19. juli 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 13:7–16.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 17:1–13.

Prædiken, 5. Søndag efter Pinse, 12. juli 2020

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 12. juli 2020:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 10:1–10.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 8:28–9:1.

Prædiken, 4. Søndag efter Pinse, 5. juli 2020

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 5. juli 2020:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 6:18–23.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 8:5–13.

Liturgier på hverdage

Som noget nyt for­sø­ger vi nu med regel­mæs­si­ge litur­gi­er på hver­da­ge.

Tje­ne­ster­ne kom­mer til at fore­gå i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer. Dels for at gøre det muligt, at kom­me til gud­stje­ne­ste før man tager på arbej­de eller i sko­le. Men i lige så høj grad for at kun­ne få glæ­de af mor­ge­nens stil­hed og for at kun­ne opsen­de mor­gensang til Gud før byen våg­ner.

Tje­ne­ster­ne kom­mer til at fin­de sted fra kl. 06 — ca. 7:30 på føl­gen­de dato­er:

Tors­dag d. 2/7
Tirs­dag d. 7/7
Man­dag d. 13/7
Man­dag d. 20/7
Tirs­dag d. 28/7

Prædiken, Hellige apostle Peter og Paulus, 29. juni 2020

Hellige Apostle Peter og Paulus

Hel­li­ge Apost­le Peter og Paulus

Præ­di­ken af f. Poul, 29. juni 2020:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 11:21–12:9.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 16:13–19.

Prædiken, 3. Søndag efter Pinse, 28. juni 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 28. juni 2020:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 5:1–10.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 6:22–33.

Prædiken, De lokale helliges Søndag, 21. juni 2020

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Præ­di­ken af f. Poul, 21. juni 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12.

Hele den gud­dom­me­li­ge litur­gi blev trans­mit­te­ret i lyd og bil­le­de og kan gen­ses på Peri­scope.