Prædiken, 6. Søndag efter Pinse, 28. juli 2019

Præ­di­ken af f. Poul, 28. juli 2019:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 12:6–14.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 9:1–8.

Prædiken, 5. Søndag efter Pinse, Hellige profet Elias og De nye hellige

Hellige profet Elias

Hel­li­ge pro­fet Eli­as

Læg­man­den Ilja Fun­da­min­skij, non­nen, moder Maria (Skob­tsova), præ­sten Dimi­trij Klepi­nin, dia­ko­nen Jurij Skob­tsov. Læs mere om de nye hel­li­ge

Ikon af hellige Aleksej Medvedkov (af Ugine), Protopresbyter (ærkepræst).

Hel­li­ge Alek­sej Med­ved­kov (af Ugi­ne), Pro­top­res­byter (ærke­præst).

Præ­di­ken af f. Poul, 21. juli 2019:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 8:28–39.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 10:16–22.

Prædiken: Fædrene fra de seks første økumeniske konciler, 14. juli 2019

De hellige Fædre fra de seks første økumeniske konciler

De hel­li­ge Fædre fra de seks før­ste øku­me­ni­ske kon­ci­ler. Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 14. juli 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 13:7–16.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 17:1–13.

Prædiken, De lokale helliges Søndag, 7. juli 2019

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Præ­di­ken af f. Poul, 7. juli 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12.

Prædiken, 2. Søndag efter Pinse, 30. juni 2019

Præ­di­ken af f. Poul, 30. juni 2019:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 2:10–16.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:18–23.

Prædiken, Festen for hellige Peter og Paulus, 29. juni 2019

Hellige Apostle Peter og Paulus

Hel­li­ge Apost­le Peter og Paulus

Præ­di­ken af f. Poul, 29. juni 2019:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 11:21–12:9.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 16:13–19.

Alle Helliges Søndag – Prædiken, 23. juni 2019

Alle Hellige

Alle Hel­li­ge. Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Lazarus, Alle Hel­li­ges Søn­dag, den 23. juni 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 10:32–33 + 37–38 + 19:27–30.

Pinsesøndag, Prædiken, 16. juni 2019

Kirkerummet - Pinsesøndag 2017

Præ­di­ken af f. Poul, 16. juni 2019:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 2:1–11.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 7:37–52, 8:17.

Prædiken, 7. Søndag i Påsken: De hellige Fædre fra Første Økumeniske Koncil

Lyt til præ­di­ken af f. Lazarus, 9. juni 2019:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 20:16–18, 28–36.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 17:1–13.

Prædiken, Kristi Himmelfarts Dag, 6. juni 2019

Kristi himmelfart

Kri­sti him­mel­fart

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 6. juni 2019:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 1:1–12.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 24:36–53.