Prædiken, 16. Søndag efter Pinse, 6. oktober 2019

Præ­di­ken af f. Poul, 6. okto­ber 2019:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 6:1–10.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 25:14–30.

Prædiken, Gudsmoders Beskyttelse, 1. oktober 2019

Gudsmoders Beskyttelse

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed har taget navn efter en histo­risk hæn­delse i Kon­stan­ti­nopel.

Læs om den her

Præ­di­ken af f. Poul, 1. okto­ber 2019:

Prædiken, 15. Søndag efter Pinse

Præ­di­ken af f. Poul, 29. sep­tem­ber 2019:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 4:6–15.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 6:31–36.

Prædiken, 14. Søndag efter Pinse, 22. september 2019

Præ­di­ken af f. Lazarus, 22. sep­tem­ber 2019:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 1:21–2:4.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 5:22–24 + 35–6:1.

Prædiken, 13. Søndag efter Pinse, Søndagen efter Korsophøjelsen, 15. september 2019

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 2:16–20.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 8:34–9:1.

14. september: Det Dyrebare og Livgivende Kors’ Ophøjelse

Ikon af Det Dyrebare og Livgivende Kors’ Ophøjelse

Præ­di­ken af f. Poul, 14. sep­tem­ber 2019:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 1:18–24.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 19:6–11 + 13–20 + 25–28 + 30–35.

8. september: Gudsmoders Fødsel - Prædiken

Gudsmoders Fødsel

Læs om Guds­mo­ders Fød­sel

Præ­di­ken af f. Lazarus, 8. sep­tem­ber 2019:

Epi­stel: Filip­per­bre­vet, kap. 2:5–11.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:38–42, 11:27–28.

Prædiken, 11. søndag efter Pinse - Det nye Kirkeår - 1. september 2019

Den 1. sep­tem­ber ind­le­der vi det nye kir­ke­år. — 15. august fejrer vi høj­ti­den for Guds­mo­ders Hen­soven som den sid­ste fest i det ‘gam­le’ kir­ke­år, og 8. sep­tem­ber fejrer vi Guds­mo­ders Fød­sel som den før­ste i det nye. Kir­ke­å­ret indram­mes såle­des af Guds­mo­der, Maria og af hen­des liv fra fød­sel til død.

Læs mere om kir­ke­å­ret

Præ­di­ken af f. Poul, 1. sep­tem­ber 2019:

Epi­stel: 1. Timo­t­heus­brev, kap. 2:1–7.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 4:16–22.

Prædiken, 10. Søndag efter Pinse, 25. august 2019

Præ­di­ken af f. Poul, 25. august 2019:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 4:9–16.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:14–23.

Prædiken, 9. Søndag efter Pinse, 18. august 2019

Præ­di­ken af f. Lazarus, 18. august 2019:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 3:9–17.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 14:22–34.