Den Blindfødtes Søndag, Prædiken, 2. juni 2019

Den Blindfødtes Søndag

Den Blind­fød­tes Søn­dag. Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 2. juni 2019:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 16:16–34.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 9:1–38.

Prædiken, Den Samaritanske Kvindes Søndag, 26. maj 2019

Hellige martyr Fotini - Den Samaritanske Kvinde

Hel­li­ge mar­tyr Foti­ni — Den Sama­ri­tan­ske Kvin­de. Kil­de

Lyt til præ­di­ken af f. Lazarus, 26. maj 2019:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 11:19–26 + 29–30
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 4:5–42

Divine Liturgy in Danish and Georgian languages

On Satur­day May 25th 2019, at 9.00 in the mor­ning we will cele­bra­te the Divi­ne Litur­gy with the ser­vi­ce chants sung by the Geor­gi­an choir — “Shav­na­ba­da” Ensem­b­le.

Bri­e­fly about the ensem­b­le:
Foun­ded in 2005, they per­form folk songs, church chants and Geor­gi­an instru­men­tal music. When The Patri­arch Ilia II (The Geor­gi­an Ort­ho­dox Church) tra­vels both in Geor­gia and abro­ad, the “Shav­na­ba­da” Ensem­b­le accom­pa­nies him as they are also mem­bers of the Geor­gi­an Patri­ar­chal Choir. They have alre­a­dy relea­sed 9 CD’s and 1 DVD.

For more infor­ma­tion, plea­se, visit their Face­book site: https://www.facebook.com/Traditionmusic/

Map and directions:

Find your way with bus and train


View lar­ger map

On Thurs­day May 23rd 2019, at 20.00 in the eve­ning, the choir will also be per­for­m­ing in Mar­mor­kir­ken in Copen­ha­gen. More info here.

Prædiken, Den Lamme Mands Søndag, 19. maj 2019

Ikon af Kristus og Den Lamme Mand

Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 19. maj 2019:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 9:32–42
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 5:1–15

Prædiken, Thomas' Søndag, 5. maj 2019

Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 5:12–20
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 20:19–31

Prædiken, Palmesøndag, 21. april 2019

Præ­di­ken af f. Poul, 21. april 2019:

Epi­stel: Filip­per­bre­vet, kap. 4:4–9
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 12:1–18

Prædiken – Hellige Maria af Ægyptens Søndag, 14. april 2019

Hellige Maria af Ægypten og Hellige Zosima

Præ­di­ken af f. Lazarus, 14. april 2019:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 3:23–29.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 7:36–50.

Radioprogram om ikoner og Påsken

Tirs­dag den 16. april 2019 med­vir­ke­de f. Poul i radiopro­gram­met “De Høje­re Mag­ter” på Dan­marks Radios P1. Pro­gram­met omta­les såle­des på DRs hjem­mesi­de: “Kan iko­ner­ne hjæl­pe til at gøre Gud nær­væ­ren­de? Skal de være frem­stil­let på en sær­lig måde for at vir­ke? Og hvor­dan bin­der iko­ner­nes ver­den sig ind i påskens for­tæl­ling?”

Lyt til pro­gram­met via det­te link

Se også det­te ind­læg på blog­gen, som rela­te­rer til radiopro­gram­mets emne:

Iko­ner er hel­li­ge bil­le­der – teo­lo­gi i far­ver

Prædiken på Hellige Johannes Klimakos' Søndag, 7. april 2019

Ikon af hellige Johannes af Stigen

Ikon af hel­li­ge Johan­nes Kli­makos

Præ­di­ken af f. Lazarus på Hel­li­ge Johan­nes Kli­makos’ Søn­dag, 7. april 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 6:13–20.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 9:17–31.

3. Søndag i Fasten: Det Hellige Kors — prædiken

Præ­di­ken af f. Poul, Det Hel­li­ge Kors’ Søn­dag, 31. marts 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 4:14–5:6.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 8:34–9:1.