Prædiken af f. Poul, De myrrabærende kvinder og Josef af Arimatæas Søndag, 30. april 2023

Læs­nin­ger:
ApG 6:1 – 7
Mar­kus 15:43 – 16:8