Ånd uden krop er fup – De Myrrabærende Kvinders Søndag – Prædiken af f. Poul – 19. maj 2024

Læs­nin­ger:
ApG. 6: 1–7
Mark. 15:43 – 16:8

22. juli: Hellige Myrrabærer Maria Magdalene, Apostlenes Lige

Ikon af hellige Myrrabærer Maria Magdalene, Apostlenes Lige

Ikon af hel­li­ge Myr­ra­bæ­rer Maria Mag­da­le­ne, Apost­le­nes Lige. Kil­de

Prædiken af f. Poul, De myrrabærende kvinder og Josef af Arimatæas Søndag, 30. april 2023

Læs­nin­ger:
ApG 6:1 – 7
Mar­kus 15:43 – 16:8