Søndagen efter Jul, 29. december 2019, Prædiken

Ikon af de 14.000 hellige børn, der blev myrdede af Herodes.

Ikon af de 14.000 hel­li­ge børn, der blev myr­de­de af Her­o­des. Kil­de

Præ­di­ken af f. Lazarus, 29. decem­ber 2019:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 1:11–19
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 2:13–23