Besøg af f. Daniel Toyne

F. Poul og f. Daniel

F. Poul og f. Dani­el

Søn­dag den 1. decem­ber 2013 hav­de Guds­mo­ders Beskyt­tel­se glæ­de af et besøg af f. arki­man­drit Dani­el Toy­ne, som præ­di­ke­de over beret­nin­gen om den besat­te mand i Gera­se­ner­nes land (Lukas, kap. 8: 26–39).

Kon­tak­ten til f. Dani­el har vi fået via f. dia­kon Irakli og hans kone Nana, som tid­li­ge­re har hørt til Holy Resur­rection Ort­ho­dox Parish (i dag Holy Resur­rection Ort­ho­dox Cat­hed­ral) i Sin­ga­po­re, hvor f. Dani­el har tjent som præst. F. Dani­el er præst i Det Øku­me­ni­ske Patri­ar­kat og har fået vel­sig­nel­se af sin biskop, Metro­po­lit Kon­stan­ti­nos af Sin­ga­po­re og Sydasi­en til at under­vi­se på Frank­furt Inter­na­tio­nal School 2013–2015.

F. Dani­els præ­di­ken kan høres via afspil­le­ren neden­for.

Podcast: Prædiken – Allehelgen – 30. juni 2013

Allehelgen

Alle­hel­gen. Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Poul Seb­be­lov, Alle­hel­gen, søn­dag den 30. juni 2013.

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:33–12:2

Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 10:32–33, 37–38, 19:27–30

Podcast: Den Blinde Mands Søndag – Prædiken

Præ­di­ken v. f. Poul Seb­be­lov på Den Blin­de Mands Søn­dag, 9. juni 2013.

Den Blinde Mands Søndag

Den Blin­de Mands Søn­dag. Kil­de: oca.org

Læs­nin­ger den­ne søn­dag:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 16:16–34

Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 9: 1–38

Kristi Frembærelse 2013 - Prædiken

Lyt til Præ­di­ken

Læs­nin­ger:

Hebræ­er­bre­vet, kap. 7:7–17
Lukas, kap. 2:22–40

Podcast: Prædiken – Søndag inden jul 2012

Præ­di­ken ved f. dia­kon Lazarus Kold Chri­sten­sen på søn­da­gen før jul, 23. decem­ber 2012.

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:9–10, 17–40

Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 1:1–25

Podcast: Prædiken – Den Krumbøjede Kvinde – 27. søndag efter Pinse 2012

Præ­di­ken af f. Poul Seb­be­lov, søn­dag den 9. decem­ber 2012.

Læs­nin­ger:

Efeser­bre­vet, kap. 6:10–17
Luka­se­van­ge­liet, kap. 13:10–17

Podcast: Prædiken ved afslutningen af festen for Gudsmoders Indføring i Templet

Gudsmoders Indføring i Templet

Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Temp­let

Præ­di­ken af f. Poul Seb­be­lov, søn­dag den 25. novem­ber 2012.

Læs­nin­ger:

Hebræ­er­bre­vet, kap. 9:1–7
Luka­se­van­ge­li­et, kap. 10:38–42, 11:27–28

Podcast: Prædiken ved Kristi Forklarelse, 6. august 2012

Præ­di­ken af f. Poul Seb­be­lov ved litur­gi for Kri­sti For­kla­rel­se, 6. august 2012

Ind­led­ning: Læs­nin­ger af epi­stel fra 2. Peters Brev, kap.1:10–19 og evan­ge­lium fra Mat­t­hæus, kap. 17:1–9.

Podcast: Prædiken – søndag den 24. juni 2012

Præ­di­ken af f. Poul Seb­be­lov, søn­dag den 24. juni 2012.

Ind­led­ning: Læs­nin­ger af epi­stel fra Romer­bre­vet, kap. 5:1–10 og evan­ge­lium fra Mat­t­hæus, kap. 6:22–33

Podcast: Prædiken ved Maria Bebudelse

Præ­di­ken af f. Poul Seb­be­lov ved Maria Bebu­del­se, 25. marts 2012.

Ind­led­ning: Læs­nin­ger af epi­stel fra Hebræ­er­bre­vet, kap.2:11–18 og evan­ge­lium fra Lukas, kap. 1:24–38