Ikon fra Mégalo Metéoron Klosteret i Hellas, med motiv fra det første økumeniske konsil i Nikea (325 e.Kr.), med kjetteren Arius i nederste del av ikonet.

Ikon fra Mégalo Metéoron Klosteret i Hellas, med motiv fra det første økumeniske konsil i Nikea (325 e.Kr.), med kjetteren Arius i nederste del av ikonet.