Prædiken, 18. Søndag efter Pinse, Fædrene fra VII Økumeniske Koncil, 11. oktober 2020

Præ­di­ken, 18. Søn­dag efter Pin­se, Fædre­ne fra VII Øku­me­ni­ske Kon­cil, 11. okto­ber 2020” fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Podcast af F. Poul Seb­be­lov. Udgi­vet: 2020. Gen­re: Speech.