Prædiken, 26. Søndag efter Pinse, Hellige Nikolaos Undergøreren, 6. december 2020.

Præ­di­ken, 26. Søn­dag efter Pin­se, Hel­li­ge Niko­la­os Under­gø­re­ren, 6. decem­ber 2020.” fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Podcast af F. Poul Seb­be­lov. Udgi­vet: 2020. Gen­re: Speech.