Prædiken, 7. Søndag i Påsken, De hellige fædre fra det første økumeniske koncil, 31. maj 2020

Præ­di­ken, 7. Søn­dag i Påsken, De hel­li­ge fædre fra det før­ste øku­me­ni­ske kon­cil, 31. maj 2020” fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Podcast af F. Poul Seb­be­lov. Udgi­vet: 2020. Gen­re: Speech.