Prædiken, De lokale helliges Søndag, 21. juni 2020

Præ­di­ken, De loka­le hel­li­ges Søn­dag, 21. juni 2020” fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Podcast af Fader Poul Seb­be­lov. Udgi­vet: 2020. Gen­re: Speech.