Prædiken, Gudsmoders Indføring i Templet, 21. november 2019

Præ­di­ken, Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Temp­let, 21. novem­ber 2019” fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Podcast af F. Poul Seb­be­lov. Udgi­vet: 2019. Gen­re: Speech.