Prædiken, Korsophøjelsen, 14. september 2018

Præ­di­ken, Kors­op­hø­jel­sen, 14. sep­tem­ber 2018” fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Podcast af F. Poul Seb­be­lov. Udgi­vet: 2018. Gen­re: Speech.