Prædiken, Kristi Dåb, Søndag den 6. januar 2019

Præ­di­ken, Kri­sti Dåb, Søn­dag den 6. janu­ar 2019” fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Podcast af F. Poul Seb­be­lov. Udgi­vet: 2019. Gen­re: Speech.