Prædiken, Kristi Forklarelse, 6. august 2020

Præ­di­ken, Kri­sti For­kla­rel­se, 6. august 2020” fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Podcast af F. Poul Seb­be­lov. Udgi­vet: 2020. Gen­re: Speech.